linux

ddで消去

ddで消去 消去の実行 # dd if=/dev/urandom of=/dev/hda bs=16MB # dd if=/dev/urandom of=/dev/hda bs=67108864 # dd if=/dev/zero of=/...
01_windows

scriptWin-teraTerm-part2

scriptWin - teraterm - part2 windowsのteratermスクリプト - part2 part1で利用したy:\teraIni\gvis.iniを利用する前提定義ファイルを利用してローカルlinuxへssh接...
01_windows

scriptWin-teraTerm-part1

scriptWin - teraterm - part1 windowsのteratermスクリプト - part1 ssh接続 ;単純接続 connect '192.168.1.38 /ssh /2 /auth=password /use...